29.360

Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004Dit wetsvoorstel regelt dat onderdanen van kandidaat-lidstaten die op 1 mei 2004 toetreden tot de Europese Unie, in Nederland deel kunnen nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni 2004. Het gaat om onderdanen van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en de Tsjechische Republiek die in Nederland wonen. Zij kunnnen zich tot uiterlijk 28 april 2004 in Nederland als kiezer of kandidaat laten registreren.

Hiermee geeft het voorstel onderdanen van toetredende lidstaten dezelfde deelnamerechten als die van de huidige lidstaten. De registratie wordt geschrapt indien een kandidaat-lidstaat niet tot de Europese Unie toetreedt op 1 mei 2004.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 januari 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 160 van 22 april 2004.


Kerngegevens

ingediend

8 december 2003

titel

Regels in verband met de deelname van onderdanen van nieuwe lid-staten van de Europese Unie aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 10 juni 2004 (Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip.
  • 2. 
    Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 maart 2004, dan werkt zij terug tot en met 1 maart 2004.

Documenten