29.551

Initiatiefvoorstel-Dubbelboer en Duyvendak Wet raadgevend correctief referendumDit initiatiefvoorstel van de leden Dubbelboer (PvdA) en Duyvendak (GroenLinks) strekt ertoe de tijdelijkheid van de Tijdelijke referendumwet (27.034) ongedaan te maken en de wet een permanent karakter te geven. Per 1 januari 2005 houdt de wet op te bestaan.

Een democratische verworvenheid wordt, zo menen de initiatiefnemers, op deze manier in ieder geval gewaarborgd. Het correctief referendum vormt een belangrijk instrument om de invloed van kiezers op het beleid te vergroten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Verworpen in Tweede Kamer

Het voorstel is op 14 oktober 2004 na hoofdelijke stemming met 71 tegen 62 stemmen verworpen door de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

13 mei 2004

titel

Voorstel van wet van de leden Dubbelboer en Duyvendak houdende het ongedaan maken van de tijdelijkheid van de Tijdelijke referendumwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

 • 14 oktober 2004
  stemming (verworpen, hoofdelijke stemming 71 tegen 62 stemmen)
  Handelingen TK 2004/2005, nr. 12, blz; 644-645
 • 14 oktober 2004
  voortzetting behandeling
  Handelingen TK 2004/2005, nr. 12, blz: 617-626
 • 30 september 2004
  voortzetting behandeling
  Handelingen TK 2004/2005, nr. 6, blz: 240-254
 • 30 september 2004
  behandeling
  Handelingen TK 2004/2005, nr. 6, blz: 209-221

Sociale media menu


Volg via