29.632

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomenDit wetsvoorstel keurt het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2004, 166)PDF-document goed. Hierdoor worden diverse verbeteringen aangebracht in het bestaande belastingverdrag (Trb. 1993, nrs. 77, 158 en 184).

De wijzigingen leveren enkele belangrijke voordelen op, zowel voor belastingplichtigen (bedrijfsleven en natuurlijke personen) als voor de Nederlandse en Amerikaanse belastingdienst. Het protocol leidt bovendien tot een impuls voor het vestigingsklimaat in Nederland, omdat het voor Amerikaanse bedrijven aantrekkelijker wordt om in Nederland te investeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 juni 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 367 van 27 juni 2004.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 20 januari 2005 vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over het wetsvoorstel. De vragen en antwoorden zijn op 13 mei 2005 uitgebracht als een verslag schriftelijk overleg (EK 29.632, B). De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 15 juni 2005 een brief met nadere schriftelijke vragen aan de staatssecretaris gezonden. De vragen en antwoorden zijn op 1 september 2005 uitgebracht als een verslag schriftelijk overleg (EK 29.632, C). De commissie heeft op 6 september 2005 de antwoorden van de staatssecretaris voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

7 juni 2004

titel

Goedkeuring van het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2004, 166)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten