29.650

Zaaizaad- en plantgoedwet 20..Dit wetsvoorstel vervangt de Zaaizaad en plantgoedwet 1967 (ZPW) die, onder andere door de totstandkoming van Europese regelgeving, gedateerd is geraakt. De regels voor de toelating van plantenrassen, de verhandeling van teeltmateriaal van die plantenrassen en de verlening van kwekersrecht, de rechtsbescherming, handhaving en de bevoegdheden worden aangepast.

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de conclusies uit het MDW-rapport "Met recht gekweekt" dat in het kader van het programma Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit is verschenen

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 20 januari 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 184 van 7 april 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 41 van 31 januari 2006.


Kerngegevens

ingediend

11 juni 2004

titel

Nieuwe regels voor het toelaten van rassen, het in handel brengen van teeltmaterialen en het verlenen van kwekersrecht (Zaaizaad en plantgoedwet 20..)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet wordt aangehaald als Zaaizaad- en plantgoedwet, met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin de Wet zal worden geplaatst
  • 2. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Hoofdlijnen

  • Betere stroomlijning van de procedures voor de toelating van plantenrassen, de verhandeling van teeltmateriaal dat van die plantenrassen afkomstig is en de verlening van kwekersrecht,
  • aanpassing van het bestaande wettelijke instrumentarium aan internationale regelgeving en nieuwe inzichten met betrekking tot wetgeving,
  • duidelijkere toedeling van bevoegdheden, en een
  • meer logische opzet van de wet.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via