29.701

Afschaffing zalmsnipDit wetsvoorstel schaft per 1 januari 2005 de lokale lastenverlichting van € 45,38 af. De reden is dat het afbreuk doet aan het voeren van inkomensbeleid door de centrale overheid.

De structurele lokale lastenverlichting van honderd gulden voor gezinshuishoudingen (zalmsnip) werd ingevoerd op 1 januari 1998.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. De fracties van D66, VVD en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 zonder stemming aangenomen. GroenLinks, SGP, ChristenUnie en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 743 van 30 december 2004.

Door werking van de Tijdelijke Referendumwet blijkt de zalmsnip pas op 5 februari 2005 afgeschaft te kunnen worden in plaats van op 1 januari 2005.


Kerngegevens

ingediend

21 juli 2004

titel

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de afschaffing van de lokale lastenverlichting van € 45,38

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

1 januari 2005

Documenten