29.865

Wet verkiezing burgemeesterDit wetsvoorstel maakt de verkiezing van de rechtstreeks gekozen burgemeester in het Nederlandse gemeenterecht mogelijk.

De eerste burgemeesterverkiezingen waren voorzien voor maart 2006, tegelijkertijd met de reguliere verkiezingen voor de gemeenteraad.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het wetsvoorstel ingetrokken bij briefPDF-document van 8 mei 2007.


Kerngegevens

ingediend

9 november 2004

titel

Regeling van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (Wet verkiezing burgemeester)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De burgemeestersverkiezingen vinden meestal in twee ronden plaatsvinden:

  • de eerste ronde vindt twee weken voorafgaand aan de raadsverkiezingen plaats,
  • de tweede ronde valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Burgemeesterkandidaten:

  • moeten bij hun kandidaatstelling een waarborgsom voldoen,
  • moeten bij hun kandidaatstelling een ondersteuningsverklaring overleggen,
  • kunnen zowel individueel als namens een politieke partij aan de verkiezingen deelnemen,
  • kunnen niet tegelijkertijd kandidaat-raadslid zijn,
  • kunnen niet in twee gemeenten tegelijk aan de burgemeestesverkiezingen deelnemen,

De verkiezingsprocedure zoveel mogelijk de procedure voor raadsverkiezingen.

De financiering van verkiezingscampagnes van burgemeesterskandidaten moet transparant te zijn.


Documenten

2