Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
29.981 (R1782)

Goedkeuring Haagse kinderbeschermingsverdragDit voorstel van rijkswet vraagt goedkeuring voor het Haagse verdrag uit 1996. Uit praktijkervaring met recente verdragen van de Haagse Conferentie inzake internationale ontvoering van kinderen, respectievelijk samenwerking bij internationale adoptie blijkt dat er behoefte is aan een nieuwe regeling van de overige aspecten van kinderbescherming, ter modernisering van het verdrag terzake uit 1961. Een andere reden om het verdrag uit 1961 te herzien is dat het niet aantrekkelijk was voor landen met een Anglo-Amerikaanse rechtstraditie.

Uitgangspunt van het nieuwe verdrag is dat de autoriteiten van de verdragsstaat van de gewone verblijfsplaats van het kind bevoegd zijn. Bij het nieuwe verdrag komt ten opzichte van het verdrag uit 1961 een veel sterker accent op de internationale samenwerking van de bij kinderbescherming betrokken autoriteiten te liggen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 september 2005 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 februari 2006 als hamerstuk afgedaan.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming (29.980)


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2005

titel

Goedkeuring van het op 19 oktober 1996 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van de ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Trb. 1997, 299)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu