2

Benoeming van een voogd en regeling van de voogdij over de minderjarige Koning

Dit wetsvoorstel voorziet in de benoeming van een voogd en de regeling van de voogdij over de minderjarige Koning.


Stand van zaken

De Verenigde Vergadering heeft het voorstel (2, nr. 2) op 9 juni 1981 zonder stemming aangenomen. De fracties van de PSP van beide Kamers is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

14 maart 1981

titel

Benoeming van een voogd en regeling van de voogdij over de minderjarige Koning

schriftelijke voorbereiding


ondertekening


inwerkingtreding

niet van toepassing


Documenten