30.135

Wijziging van de Wet toezicht Europese subsidiesDit wetsvoorstel regelt de intrekking van artikel 2 van de Wet toezicht Europese subsidies. Dit artikel bepaalt dat bestuursorganen die niet tot de Staat behoren en die EG-subsidies ontvangen, de betrokken minister hiervan in kennis moeten stellen.

De toegevoegde waarde van artikel 2 is echter gering omdat de informatievoorziening over landbouwsubsidies en structuurfondsgelden - ongeveer 82% van de Europese subsidie die Nederland ontvangt - buiten de Wet toezicht Europese subsidies al voldoende is geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 oktober 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 november 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2005

titel

Wijziging van de Wet toezicht Europese subsidies

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten