30.151

Uitvoering richtlijn 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijvenDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan richtlijn nr. 2004/80/EGPDF-document betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven. Door de richtlijn wordt een systeem van samenwerking opgezet om de toegang tot schadeloosstelling voor slachtoffers van geweldsmisdrijven in grensoverschrijdende situaties te vergemakkelijken.

Ieder die in Nederland zijn verblijfplaats heeft en die in een andere EU-lidstaat slachtoffer is geworden van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, kan aanspraak op schadeloosstelling maken, hetgeen nu niet altijd het geval is. Hiertoe dient de Wet schadefonds geweldsmisdrijven (Stb. 1992, 382) aangepast te worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 november 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 655 van 20 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

13 juni 2005

titel

Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitvoering van richtlijn nr. 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2006.

Indien het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2005, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via