Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
30.166 (R1795)

Beperking van meervoudige nationaliteit en invoering van het verlies van het NederlanderschapDit voorstel van rijkswet wijzigt de Rijkswet op het Nederlanderschap op twee punten.

Met dit voorstel wordt de mogelijkheid tot het hebben van een meervoudige nationaliteit beperkt. Het gaat om gevallen waarin een man of vrouw die met een Nederlander getrouwd is de Nederlandse nationaliteit aanvraagt. Hij of zij zal om Nederlander te kunnen worden afstand moeten doen van zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit. Op die wijze wordt bevorderd dat binnen een gezin slechts een nationaliteit aanwezig is en daarmee dat de kinderen alleen nog de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook betreft het vreemdelingen die geboren zijn in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba, daar tenminste vijf jaar tijdens hun minderjarigheid hoofdverblijf hebben gehad, en daar op het tijdstip van de naturalisatie hun hoofdverblijf hebben. Tot nu toe zijn deze personen vrijgesteld van de verplichting om afstand te doen van hun andere nationaliteit als zij tot Nederlander worden genaturaliseerd. In dit voorstel wordt die vrijstelling beëindigd.

Naast de beperking van meervoudige nationaliteit betreft het voorstel een wijziging ter bestrijding van het terrorisme. Het zal mogelijk worden om het Nederlanderschap in te trekken van de persoon die ernstige schade toebrengt aan de essentiële belangen van de staat, waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan terroristische activiteiten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister-president heeft bij brief van 28 februari 2007 (EK 30.800 III, B) meegedeeld dat de ministerraad heeft besloten dit wetsvoorstel aan te houden. De minister van Justitie heeft bij brief van 12 december 2007 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (TK 30.166 (R1795), nr. 26)PDF-document het wetsvoorstel ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 2005

titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister voor Integratie, Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

 • 15 februari 2007
  voortzetting behandeling
  Handelingen TK 2006/2007, nr. 44, blz: 2625-2627
 • 15 februari 2007
  stemmingen in verband met het wetsvoorstel
  Handelingen TK 2006/2007, nr. 44, blz: 2623-2625
 • 15 februari 2007
  voortzetting behandeling
  Handelingen TK 2006/2007, nr. 44, blz: 2565-2586
 • 4 oktober 2006
  behandeling
  Handelingen TK 2006/2007, nr. 8, blz: 471-494

Sociale media menu