30.171

Novelle Herijking wettelijke strafmaxima (Reparatiewet II Justitie)Dit voorstel is onder andere de novelle op het wetsvoorstel Herijking wettelijke strafmaxima (28.484) . In dat voorstel waren ten onrechte wijzigingen voorgesteld in het Wetboek van Militair Strafrecht. Dat wetboek is een rijkswet en kan daarom alleen bij rijkswet worden gewijzigd. Met dit voorstel wordt dat artikel uit het wetsvoorstel herijking wettelijke strafmaxima verwijderd.

Daarnaast herstelt dit voorstel wetstechnische onvolkomenheden en brengt wijzigingen van ondergeschikte aard aan in een aantal wetten op het werkterrein van het Ministerie van Justitie. Het gaat niet om beleidsinhoudelijke wijzigingen. Het gaat onder meer om herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer wordt genoemd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 november 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 24 van 31 januari 2006.

Het voorstel is plenair gezamenlijk behandeld met voorstel Herijking wettelijke strafmaxima (28.484).


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2005

titel

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten