30.422

Wijziging van de grondwet inzake de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesterDit wetsvoorstel wijzigt de Grondwet waarmee de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester wordt opgenomen in de Grondwet. Dit is de eerste lezing van dit voorstel tot Grondwetswijziging.

Op 22 maart 2005 heeft de Eerste Kamer in tweede lezing een wetsvoorstel dat strekte tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en de burgemeester (wetsvoorstel 28.509) verworpen. Op 26 maart 2005 hebben de voorzitters van de fracties van CDA, VVD en D66 in de Tweede Kamer in overleg met het kabinet bij het zogenoemde 'Paasakkoord' onder meer afgesproken dat een wetsvoorstel tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in de Grondwet zal worden ingediend. Dit wetsvoorstel strekt ter uitvoering van deze afspraak en past binnen de democratische vernieuwingsagenda van het kabinet.

Op 27 juni 2006 hebben de Tweede Kamerleden Dubbelboer, Özütok en Irrgang op basis van artikel 137, lid 2, van de Grondwet een voorstel ingediend om het onderhavige wetsvoorstel te splitsen in twee afzonderlijke voorstellen. De indieners beogen twee onderwerpen in het wetsvoorstel van de regering in stemming te brengen. Het betreft de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester en het regelen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in de Grondwet. Op deze manier zou er volgens de indieners recht gedaan moeten worden aan de werkelijke verhouding in de Tweede Kamer ten aanzien van beide onderdelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het wetsvoorstel ingetrokken bij briefPDF-document van 8 mei 2007.


Kerngegevens

ingediend

30 december 2005

titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Niet van toepassing


Documenten

4