Dit wetsvoorstel regelt de verhoging van de kinderkorting in de inkomstenbelasting per 1 januari 2006 met € 32. De maximale kinderkorting in 2006 wordt daardoor verhoogd van € 892 naar € 924.

Per 1 juli 2006 kan de voorlopige teruggaaf voor de kinderkorting worden aangepast zodat gezinnen met kinderen vanaf de tweede helft van 2006 kunnen profiteren van de verhoging van de kinderkorting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 24 mei 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juni 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 287 van 27 juni 2006.


Kerngegevens

ingediend

17 januari 2006

titel

Verhoging van de kinderkorting in de Wet inkomstenbelasting 2001

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006


Documenten