30.583

Wijziging Wet op de kansspelbelasting inzake de kansspelen via internetIn dit wetsvoorstel zijn de, mede in verband met de proef van het aanbieden van kansspelen via internet door Holland Casino, gewenste wijzigingen van de Wet op de kansspelbelasting opgenomen. Het betreft een wijziging van de heffingssystematiek voor de organisatoren van (illegale) binnenlandse internetspelen, alsmede voor prijswinnaars van buitenlandse internetspelen. Door de snelle opeenvolging van spelen en het (her)inzetten van prijzen, zijn de internetspelen te vergelijken met de reguliere tafelspelen die in casino's worden aangeboden. Voor die tafelspelen in casino's is een apart heffingssysteem in de wet opgenomen. Met deze wetswijziging wordt een vergelijkbaar heffingssysteem geïntroduceerd voor kansspelen die via internet worden aangeboden. De tarieven worden vastgesteld op 40,85%.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 juni 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 september 2008 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 385 van 2 oktober 2008.


Kerngegevens

ingediend

6 juni 2006

titel

Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en is van toepassing op tijdvakken die aanvangen na inwerkingtreding van deze wet


Documenten