Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
30.961

Wijziging Wetboek van Strafvordering, wegnemen van enkele technische onvolkomenhedenMet dit wetsvoorstel worden enkele wijzigingen van louter technische aard in de Wet OM-afdoening doorgevoerd.

Het gaat daarbij om het herstellen van enkele onvolkomenheden en het alsnog doorvoeren van enkele technische aanpassingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 april 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 april 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 april 2007

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet OM-afdoening en enige andere wetten in verband met het wegnemen van enkele technische onvolkomenheden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

  • De artikelen I, onderdelen B en C, II, onderdelen B en C, en III tot en met VIII van deze wet treden in werking op het tijdstip waarop de Wet OM-afdoening in werking treedt.
  • De artikelen I, onderdelen A en D, II, onderdeel A, en IX tot en met XI van deze wet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via