Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.122

Uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgevingDit wetsvoorstel breidt in een aantal wetten op het gebied van de volksgezondheid de handhavingsmogelijkheden van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit met de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes. Hierdoor mag de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) boetes opleggen aan zorginstellingen die in de zorg te kort schieten.

Met dit voorstel krijgt de IGZ, in het kader van het toezicht, ook de bevoegdheid om zonder toestemming van de patient het patientendossier in te zien.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.122, A) is 22 mei 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 april 2010 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG heeft bij brief van 23 juni 2009 gereageerd op een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de behandeling van dit wetsvoorstel (EK 31.122, I) . De minister van VWS heeft hierop bij brief van 4 december 2009 gereageerd. De brieven van 23 juni 2009 en 4 december 2009 zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 8 december 2009 heeft uitgebracht (EK 31.122, J met bijlagen). De commissie heeft op 22 december 2009 naar aanleiding van deze correspondentie besloten de plenaire behandeling te hervatten.


Kerngegevens

ingediend

27 juli 2007

titel

Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat op gedragingen, gepleegd voor de inwerkingtreding van deze wet, de in de artikelen 14 tot en met 22 genoemde wetten van toepassing blijven zoals zij luidden onmiddellijk voor die inwerkingtreding.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten

Sociale media menu


Volg via