31.136

Vereenvoudiging jaarrekeningen voor kleine ondernemersDit voorstel vereenvoudigt in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de procedure voor het opstellen van jaarrekeningen voor kleine rechtspersonen. Hierdoor krijgen kleine ondernemingen de mogelijkheid om een jaarrekening op te stellen op basis van de aangifte voor de vennootschapsbelasting. Deze maatregel vermindert vooral de administratieve lasten voor kleine ondernemers in het MKB.

Dit voorstel maakt deel uit van maatregelen om de administratieve lasten van ondernemers te verminderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 mei 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 september 2007

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van de mogelijkheid de jaarrekening van kleine rechtspersonen op te stellen volgens fiscale grondslagen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

  • 1. 
    op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  • 2. 
    de artikelen van deze wet zijn van toepassing op jaarrekeningen en jaarverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2007.

Documenten