31.262

Wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggenMet dit wetsvoorstel kan de minister ondernemingen die een acute bedreiging vormen voor de gezondheid, direct stilleggen.

Tot nu toe was onmiddellijk optreden uitgesloten omdat eerst rechterlijke toetsing moest plaatsvinden. Omdat een rechterlijke toetsing voortaan achteraf plaatsvindt in plaats van vooraf, kan de benodigde tijdwinst worden geboekt.

Verder wordt met dit wetsvoorstel de reikwijdte van de Warenwet uitgebreid van het continentaal plat tot de exclusieve economische zone. Verder zijn wijzigingen aangebracht die verband houden met de motie Jurgens (EK 26.200 VI, nr.65 / 21.109, D). Die motie voorziet erin dat er geen wetgeving meer tot stand wordt gebracht waarbij de formele wetgever lagere wetgevers machtigt regels te stellen, ook als deze afwijken van de wet, dan wel als deze in de plaats worden gesteld van bestaande wetteksten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 11 september 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 september 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 november 2007

titel

Wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via