31.411

Wet College voor examensMet dit wetsvoorstel wordt een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in het leven geroepen dat de taken van de Centrale examencommissie vaststelling opgaven (CEVO), de Staatsexamencommissie voortgezet onderwijs en de Staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal gaat uitvoeren: het College voor examens.

Door de instelling van het College voor examens zal er een einde komen aan de situatie dat er meerdere instanties zijn voor de uitvoering van de examens, die ook nog op een verschillende wijze worden aangestuurd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.411, A) is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 januari 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 93 van 5 maart 2009.


Kerngegevens

ingediend

9 april 2008

titel

Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via