31.538

Goedkeuring Verdrag tot oprichting van het Europees GendarmeriekorpsDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227).PDF-document De Tweede Kamer heeft om uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd van het op 29 februari 2008 aangeboden verdrag (31.390 EK, A en TK nr. 1 (R1851)).PDF-document De regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba achten medegelding van het Verdrag voor hun land niet wenselijk.

Het verdrag inzake de oprichting van het Europees Gendarmeriekorps (EGF) beoogt binnen Europa zorg te dragen voor een volwaardige capaciteit voor het verrichten van alle politietaken bij crisisbeheersingsoperaties en het biedt een multinationale operationele structuur voor staten die voornemens zijn deel te nemen aan EU-operaties. Tevens kan hiermee deelgenomen worden aan initiatieven van internationale organisaties op het gebied van crisisbeheersing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.538, nr. 2)PDF-document is op 10 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2009 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 457 van 13 november 2009.


Kerngegevens

ingediend

15 juli 2008

titel

Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via