31.556

Introductie bestuurlijke boete ter bestrijding van onrechtmatige bewoningDit wetsvoorstel wijzigt de Huisvestingswet en beoogt in die wet een bestuurlijke boete te introduceren ter bestrijding van diverse vormen van onrechtmatige bewoning.

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid om in de huisvestingsverordening te bepalen dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd bij overtreding van de artikelen 7 en 30 van de Huisvestingswet. De bestuurlijke boete moet het gemeenten gemakkelijker maken om die artikelen te handhaven en overtredingen door middel van lik-op-stukbeleid aan te pakken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.556, A)  is op 5 februari 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 3 maart 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 132 van 24 maart 2009.


Kerngegevens

ingediend

18 augustus 2008

titel

Wijziging van de Huisvestingswet (mogelijkheid van bestuurlijke boete voor enkele overtredingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Indien het bij koninklijke boodschap van 22 juli 2004 ingediende voorstel van wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (29.702) tot wet is verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking;
  • 2. 
    Indien het voorstel van wet, bedoeld in het eerste lid, na tot wet te zijn verheven, in werking is getreden voor de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via