Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.700 G

Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2009Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het BTW-compensatiefonds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.700 G nr. 1)PDF-document is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 januari 2009 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 78 van 5 maart 2009.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via