Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.792 G

Wijziging begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2008 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel bevat de wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het BTW-compensatiefonds. Deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.792 G, nr. 1)PDF-document is op 17 december 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 februari 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 77 van 5 maart 2009.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2008

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via