31.814

Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren inzake bepalingen bestuurlijke boetesMet dit wetsvoorstel wordt het instrument van de bestuurlijke boete opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD).

De belangrijkste reden voor dit voorstel is gelegen in de voortdurende handhavingsproblematiek bij het transport van levend vee. De strekking van het wetsvoorstel is beperkt in afwachting van de nieuwe Wet dieren, waarin een en ander uitgebreider geregeld wordt. Gekozen is voor het model dat ook is opgenomen in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De keuze voor bepalingen waarvan overtreding bestraft kan worden met een bestuurlijke boete, zal gebeuren met inachtneming van de criteria, opgenomen in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel aanvulling Awb (TK 29.702, nr. 3PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.814, A) is op 24 september 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 maart 2010 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 157 van 22 april 2010.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2008

titel

Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via