31.915

Aanpassing tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsanctiesDit wetsvoorstel heeft als doel de tenuitvoerlegging van jeugdsancties op onderdelen te optimaliseren.

Op 1 september 2001 trad de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) in werking. De wet regelt het verblijf van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. De verbetervoorstellen zijn een gevolg van het verschijnen van het rapport 'Veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen: opdracht met risico's', het advies 'Verbetervoorstellen justitiële jeugdinrichtingen' en de evaluatie van de Bjj.

De onderwerpen die in het wetsvoorstel aan de orde komen, betreffen onder andere de pedagogische time-out maatregel, het perspectiefplan, het scholings- en  trainingsprogramma, de regeling kind-bij-ouderplaatsing, informatieplicht ouders bij straffen en de herziening van de procedure van bemiddeling, beklag en beroep.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 31.915, A) is op 2 februari 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 april 2009

titel

Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via