Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.965 G

Wijziging begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2009 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van het BTW-compensatiefonds. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.965 G, nr. 1)PDF-document is op 2 juli 2009 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 515 van 10 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2009

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via