32.145

Goedkeuring belastingverdrag met het Verenigd KoninkrijkDit wetsvoorstel keurt het met het Verenigd Koninkrijk gesloten verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van inkomens en vermogensbelasting (Tractatenbladen 2008, 201PDF-document en 2009, 123PDF-document) goed. Het gaat om een aanpassing van het verdrag uit 1980.

Door de goede samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, onder andere op het gebied van het kapitaal- en personenverkeer, was aanpassing van het belastingverdrag uit 1980 noodzakelijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 november 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel (TK 32.145, nr. 2) op 14 december 2010 als hamerstuk afgedaan.

Op dinsdag 23 november 2010 vond voor de commissie een technische briefing door het ministerie van Financiën plaats.


Kerngegevens

ingediend

23 september 2009

titel

Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten