32.205

Wijziging Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers inzake Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en instelling raad van toezichtDit wetsvoorstel brengt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het COA) onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, waardoor de minister meer toezicht- en sturingsinstrumenten krijgt. Het toezicht op het COA wordt versterkt door de instelling van een raad van toezicht. Het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een bestuur van maximaal drie leden.

In dit voorstel is ervoor gekozen om naast het externe toezicht zoals dat geregeld is in de Kaderwet, ook regels voor intern toezicht te stellen. Het intern toezicht wordt onafhankelijk gepositioneerd ten opzichte van het bestuur en komt tot een afbakening van de onderscheiden taken en bevoegdheden. Het intern toezicht wordt daartoe belegd bij een raad van toezicht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 32.205, nr. 2) is op 22 april 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 mei 2010 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

9 november 2009

titel

Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via