32.289

Wijziging Spoorwegwet in verband met implementatie van enkele Europese richtlijnenMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een viertal Europese richtlijnen op het "spoorgebied".

Het betreft Richtlijn nr. 2007/58/EGPDF-document, Richtlijn nr. 2007/59/EGPDF-document, Richtlijn nr. 2008/57/EGPDF-document en Richtlijn nr. 2008/110/EGPDF-document.  

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.289, A) is op 9 november 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 januari 2010

titel

Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

14