Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
32.292

Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sectorHet voorstel dient ter implementatie van richtlijn nr. 2007/44/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 2007.09.05. Deze richtlijn beoogt uniformering van procedures en criteria voor de goedkeuring van de verwerving of vergroting van deelnemingen in de financiële sector. 

De richtlijn is tot stand gekomen nadat de Europese Commissie had geconstateerd dat het aantal grensoverschrijdende overnames en verwervingen van deelnemingen in de Europese financiële sector achterblijft bij grensoverschrijdende overnames en verwervingen van deelnemingen in andere sectoren.

Deze richtlijn heeft tot gevolg dat in de Wet op het financieel toezicht (Wft) de bepalingen met betrekking tot verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen moeten worden gewijzigd. Dat wordt in dit wetsvoorstel geregeld. Nederland is te laat met de implementatie van deze richtlijn en ziet zich geconfronteerd met een infractieprocedure.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.292, A) is op 22 maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 april 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2010

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via