32.500 IV

Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2011Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties voor 2011.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.500 IV nr. 1) is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2010

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten