32.562

Wijziging Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie in verband met vreemdelingenzakenDit wetsvoorstel wijzigt het voorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32.021). Hiermee  wordt de rechterlijke indeling in overeenstemming gebracht met enkele gemeentelijke herindelingen die op 1 januari 2011 van kracht worden. Daarnaast wordt het overgangsrecht van deze Evaluatiewet aangepast.

Met dit voorstel wordt door een toevoeging van een delegatiebepaling aan de Wet op de rechterlijke organisatie het huidige nevenlocatiestelsel op het gebied van de vreemdelingenrechtspraak in stand gehouden. Door de toevoeging van twee overgangsrechtelijke voorzieningen worden de gevolgen van de in de Evaluatiewet opgenomen ressortelijke herindeling voor de tuchtspraak, en de samenstelling van de ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders opgevangen.

Dit voorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32.021).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.562, A) is op 24 maart 2011 zonder beraadslaging en zonder stemmming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 10 mei 2011. Het voorstel is op 17 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

23 november 2010

titel

Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijk organisatie en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de behandeling van vreemdelingenzaken en enkele wetstechnische aanpassingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

12