32.613

Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingenMet dit wetsvoorstel wordt de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen opgericht, een rechtspersoon met een wettelijke taak. Daartoe wordt enerzijds deze wettelijke taak in dit wetsvoorstel vastgelegd en wordt anderzijds de noodzakelijke wettelijke machtiging gegeven voor de minister van Financiën tot het oprichten van de stichting. In dit wetsvoorstel wordt voorts de verhouding tussen de minister van Financiën en de stichting geregeld.

De stichting wordt opgericht voor het beheer van deelnemingen en daarmee verband houdende financiële instrumenten (zoals leningen) die de Staat houdt in bepaalde financiële instellingen. De ABN AMRO Group N.V. en ASR Nederland N.V. zijn voorbeelden van dergelijke instellingen. Door deze deelnemingen en financiële instrumenten in beheer te geven bij een stichting administratiekantoor wordt de aandeelhoudersinvloed van de minister van Financiën op deze deelnemingen beperkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.613, A) is op 28 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2011 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

31 januari 2011

titel

Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De wet vervalt op het tijdstip dat de stichting administratiekantoor wordt ontbonden.


Documenten

8