32.695

Wet elektronische indiening dagvaardingDit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mogelijk bij Algemene Maatregel van Bestuur te regelen in welke gevallen en op welke wijze dagvaardingen elektronisch ingediend kunnen worden bij een gerecht. Dit voorstel is een vervolgstap in de digitalisering van de procesvoering.

De aanleiding van dit voorstel zijn de bulkincassozaken waarbij soms duizenden papieren dagvaardigingen tegelijk door gerechtsdeurwaarders per post aan de griffie verzonden moeten worden en door de griffie handmatig in het geautomatiseerde systeem gezet moeten worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.695, nr. 2) is op 9 februari 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 maart 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 maart 2011

titel

Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter invoering van de elektronische indiening van een dagvaarding (Wet elektronische indiening dagvaarding)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten