32.700

Informatieplicht derdegeldenrekening notariaatDit wetsvoorstel beperkt in de Wet op het notarisambt de geheimhoudingsplicht van de notaris. De notaris wordt, wanneer daarom wordt verzocht, verplicht tot verstrekking, aan de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het bureau Financieel Toezicht, van gegevens over betalingen uit bijzondere rekeningen, de zogenaamde derdenrekeningen. Een derdenrekening is een bankrekening die wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen.

De regering wil met dit voorstel de heffing en vordering van belastingen verbeteren en ongewenst handelen in de vastgoedsector tegengaan. Het wetsvoorstel is één van de maatregelen ter bestrijding van misbruik, fraude en criminaliteit in de vastgoedsector.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.700, nr. 2) is op 3 november 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 maart 2011

titel

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten