32.721

Implementatiewet EG-richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapensDit wetsvoorstel wijzigt de Wet wapens en munitie ter implementatie van richtlijn 2008/51/EG over de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. Door de richtlijn wordt markering van vuurwapens verplicht. Daarnaast bevat de richtlijn bepalingen over transformeerbare wapens. De implementatie is noodzakelijk vanwege de ondertekening door de Europese Unie van het VN Vuurwapenprotocol (Trb. 2004, 37) en het toegenomen gebruik van omgebouwde vuurwapens binnen de EU.

Criminelen bouwen vuurwapens die geen kogelpatronen kunnen verschieten om tot vuurwapens die wel kogelpatronen kunnen verschieten. Om de vrije verspreiding van vuurwapens die geen kogelpatronen kunnen verschieten tegen te gaan is een deel van dit soort vuurwapens onder de definitie van het begrip ‘vuurwapen’ van de Wapenrichtlijn gebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.721, A) is op 22 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 maart 2011

titel

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de implementatie van richtlijn 2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 mei 2008 tot wijziging van de richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU L179) (Implementatiewet EG-richtlijn 2008/51 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via