32.723

Verhoging ontslagleeftijd gerechtsdeurwaardersDit wetsvoorstel verhoogt in de Gerechtsdeurwaarderswet de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend van 65 naar 70 jaar. Het schrappen van de ontslagleeftijd van rechtswege past in het kabinetsbeleid om belemmingen voor het doorwerken na het 65ste levensjaar weg te nemen.

Tot 15 juli 2011 geldt een regeling dat gerechtsdeurwaarders die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet (15 juli 2001) als gerechtsdeurwaarder zijn benoemd, van rechtswege worden ontslagen op de eerste dag van de maand na de zeventigste verjaardag. Met dit voorstel gaat deze regeling, op verzoek van de beroepsgroep, permanent voor alle gerechtsdeurwaarders gelden. Om te voorkomen dat gerechtsdeurwaarders van 65 jaar of ouder van rechtswege worden ontslagen, is inwerkingtreding van dit wetsvoorstel vóór 15 juli 2011 noodzakelijk.

Deze verhoging van de ontslagleeftijd was in eerste instantie opgenomen in het wetsvoorstel verbetering kwaliteit en integriteit notariaat (32.250). Vanwege de bezwaren van de Eerste Kamer (EK 32.250, B en EK 32.250, C) tegen de opname van deze regeling in dat wetsvoorstel heeft de staatssecretaris besloten tot het indienen van dit zelfstandige wetsvoorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.723, nr. 2)  is op 28 april 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 april 2011

titel

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

8