Dit wetsvoorstel wijzigt een groot aantal belastingwetten, zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen. Daarnaast wijzigt dit wetsvoorstel enkele andere wetten. Het wetsvoorstel bevat vooral technische en redactionele wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.810, A) is op 3 november 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 juni 2011

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
 • 2. 
  Artikel IX, onderdeel F, werkt terug tot en met 1 juli 2011.
 • 3. 
  Artikel I, onderdelen D, R, U, V, W, X, Z en AA, artikel III, onderdelen B, C, D, E, F, G, H, I, J en K, artikel IV, artikel VII, artikel XIV, onderdeel C, en artikel XXIII, onderdelen B en C, werken terug tot en met 1 januari 2011.
 • 4. 
  Artikel I, onderdelen J, K en CC, onder 1, werkt terug tot en met 1 december 2010.
 • 5. 
  Artikel I, onderdelen O, P en Yb, en artikel VI werken terug tot en met 1 januari 2010.
 • 6. 
  Artikel XV, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 juli 2009.
 • 7. 
  Artikel I, onderdelen B, N en Ya, artikel II en artikel III, onderdeel A, werken terug tot en met 1 januari 2009.
 • 8. 
  Artikel V, onderdeel A, onder 2, werkt terug tot en met 1 januari 2006.
 • 9. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXI in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten