33.000 IXA

Begrotingsstaat Nationale Schuld 2012Dit wetsvoorstel bevat de vaststelling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2012 van de Nationale Schuld.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.000 IXA, nr. 1) is op 22 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten