33.024

Wijziging Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoetsInkomensondersteunende maatregelen, zoals de zorgtoeslag, dienen volgens dit voorstel terecht te komen bij mensen die deze nodig hebben. Derhalve wordt het recht op zorgtoeslag met ingang van 2013 beëindigd voor huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen uit box 3 als bedoeld in de inkomstenbelasting, plus € 80 000.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.024, nr. 2) is op 20 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 april 2012 als hamerstuk afgedaan. SP, GroenLinks, PvdA en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 september 2011

titel

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten