33.036

Aanwijzing Nederlands lid EurojustDit wetsvoorstel implementeert het Eurojustbesluit (2002/187/JBZPDF-document en 2009/426/JBZPDF-document) in de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Eurojust is een in 2002 opgericht agentschap van de Europese Unie. Eurojust ondersteunt de samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten binnen de EU op het gebied van grensoverschrijdende zware criminaliteit. Eurojust heeft één nationaal lid per lidstaat. Deze nationale leden zijn hogere ervaren officieren van justitie/parketmagistraten, (onderzoeks)rechters en politiefunctionarissen met gelijkwaardige bevoegdheden.

Met dit voorstel wordt de aanwijzing van het Nederlandse lid bij Eurojust en diens plaatsvervanger (binnen het Openbaar Ministerie) en hun rechtspositie en bevoegdheden geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.036 nr. 2)  is op 12 april 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 oktober 2011

titel

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van Besluit 2009/426/JBZ van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten