33.090 VI

Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2011 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2011. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.090, nr. 1) is op 22 december 2011 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2011

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten