33.185

Aanpassing Wetboek van Strafrecht aan recente ontwikkelingenDit voorstel past het Wetboek van Strafrecht aan, aan recente ontwikkelingen op het gebied van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiermeer wordt het in gevaar brengen en hinderen van luchtverkeer strafbaar. De strafmaxima voor "mensenhandel" en het "tewerkstellen van criminele illegale vreemdelingen" worden verhoogd en de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (de zogenaamde ISD-maatregel) voor criminele illegale vreemdelingen wordt aangepast.

Daarnaast wordt in de Luchtvaartwet de geheimhoudingsplicht voor het personeel dat zich bezig houdt met controles van de burgerluchtvaart verruimd Dit voorstel bevat ook een aantal technische en redactionele wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.185, A) is op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 februari 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 februari 2012

titel

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via