33.204

Invoering van een vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ en de WmoMet dit voorstel worden de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangepast, zodat er met ingang 1 januari 2013 een vermogensinkomensbijtelling kan plaatsvinden voor het vaststellen van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten. 

Met deze bijtelling wordt beoogd om bij het inkomen dat relevant is voor het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage een klein percentage van het vermogen van betrokkene bij te tellen. Dit levert circa € 80 miljoen per jaar aan kostenbesparing op.

Vanwege het gezamenlijke inkomensafhankelijke maximum heeft de maatregel niet alleen betrekking op de eigen bijdrage voor zorg op grond van de AWBZ, maar ook op de eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.204, B) is op 2 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 oktober 2012 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

16 maart 2012

titel

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2013


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via