33.213

Uitvoering Verdrag tegen sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen over zeeDit wetsvoorstel wijzigt de Opiumwet ter uitvoering van het Verdrag inzake sluikhandel overzee, ter uitvoering van artikel 17 Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) in Nederlandse wetgeving.

Hierdoor wordt het mogelijk om strafvorderlijk op te treden tegen vaartuigen die zich buiten de territoriale zee bevinden en waarvan het vermoeden bestaat dat het betrokken is bij sluikhandel in verdovende middelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.213, nr. 2) is op 31 oktober 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 november 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2012

titel

Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

12