33.228 (R1981)

Goedkeuring Verdrag tegen sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen over zeeDit voorstel van rijkswet regelt de goedkeuring van het Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239).

Hierdoor wordt het mogelijk om strafvorderlijk op te treden tegen vaartuigen die zich buiten de territoriale zee bevinden en waarvan het vermoeden bestaat dat het betrokken is bij sluikhandel in verdovende middelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.228 (R1981), nr. 2) is op 31 oktober 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste kamer heeft het voorstel op 13 november 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 april 2012

titel

Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

12