33.240 H

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2011Het jaarverslag (TK nr. 1) bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2011 gevoerde financiële beheer tot de uitvoering van de begroting van het BES-fonds. De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2011.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.240 H, nr. 3) is op 5 juli 2012 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de bewindspersoon décharge verleend.

De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 11 september 2012.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2012

titel

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via