Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.309

Implementatie richtlijn inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel en bescherming van de slachtoffersDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht ter implementatie van richtlijn 2011/36/EUPDF-document ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel en ter bescherming van slachtoffers. Hiermee wordt ook het kaderbesluit 2002/629/JBZ vervangen. Hiermee wordt de opsporing, vervolging en bestraffing van daders van mensenhandel en de bescherming van de slachtoffers van mensenhandel verbeterd.

De richtlijn bevat zowel strafrechtelijke bepalingen (delictsomschrijving, sancties, rechtsmacht), als preventieve en beschermende maatregelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.309, A) is op 2 april 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 november 2013 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 juni 2012

titel

Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu