33.311

Initiatiefvoorstel-Bontes Beperking duur partneralimentatieDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) beperkt in Boek 1 Burgerlijk Wetboek de duur van partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar. Bij het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap ontstaat er een wederzijdse onderhoudsverplichting. Die verplichting blijft ook na de ontbinding van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap bestaan.

De indiener denkt dat de verkorting van de onderhoudsplicht beter aansluit bij de huidige verhoudingen in de samenleving en dat het de onderhoudsgerechtigde voldoende mogelijkheden geeft om na 5 jaar in het levensonderhoud te voorzien. Ook kunnen de betrokkenen verzoeken om overlegging van de aan de beschikking betreffende partneralimentatie ten grondslag liggende berekeningen van de draagkracht en behoefte.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.311, nr. 5 en de nota van wijziging (TK 33.311, nr. 10) is op 22 april 2014 verworpen door de Tweede Kamer. De PVV, Groep Bontes/Van Klaveren en Van Vliet stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2012

titel

Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

15